Skip to main content

Over LATER

In 2022 is het project ‘LATER’ van start gegaan; een nieuw en breed opgezet project, gericht op verbetering van de zichtbaarheid en het toekomstperspectief van LHBTI-ouderen in Nederland. Bovendien een waardevolle aanvulling op de bestaande initiatieven die in de afgelopen jaren al zijn ontwikkeld voor- en door regenboogouderen.

Uitgangspunt van ‘LATER’ is de huidige generatie LHBTI-ouderen; de eerste generatie die zich als ‘roze’ identificeert en in de jaren ‘70 en ‘80 heeft gestreden voor emancipatie en meer zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap. Iets waar de jongere generatie nu de vruchten van plukt. Vanwege de vergrijzing is het bovendien een snelgroeiende groep: in 2040 zullen er naar verwachting meer dan 380.000 LHBTI’s van 65+ zijn. Toch is dit jammer genoeg al te vaak ook een onzichtbare groep. En zeker wanneer de kwetsbaarheid toeneemt een groep waarvoor een gelukkige en zorgeloze oude dag minder vanzelfsprekend is dan voor heteroseksuele leeftijdsgenoten.

Basis, doel en doelgroep
Met het project ‘LATER’ willen we hier verandering in brengen. De basis van het project bestaat uit tenminste 5 regionale symposia, een reizende foto-expositie, een website en een na-traject met onder meer een documentaire. Het project heeft tot doel de zichtbaarheid van regenboogouderen te vergroten, de dialoog onder professionals (die met ouderen werken) op gang te brengen en de groep LHBTI-ouderen een serieus podium te bieden. Het project richt zich in eerste instantie op professionals uit zorginstellingen, zorgverleners en zorgpersoneel in opleiding, maar de doelgroep kan (per regio) worden uitgebreid met professionals uit andere sectoren.

Symposium, foto-expositie en documentaire
De regionale symposia vinden plaats in lokale theaters met een minimale capaciteit van 125 personen. Plenair wordt tijdens dit evenement de huidige positie van LHBTI-ouderen in de regio uitgelicht door de levensverhalen van deze ouderen centraal te stellen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld (live) verhalen van ervaringsdeskundigen, het tonen van videoportretten van regenboogouderen, sprekers en een paneldiscussie. In kleinere groepjes krijgen de genodigden vervolgens - in de vorm van workshops - handvatten aangereikt om de situatie voor regenboogouderen in hun omgeving daadwerkelijk te verbeteren. 

De fototentoonstelling dient ter illustratie van het thema en kan na(ast) het symposium ook op andere plekken worden ingezet. Na afloop van de reeks symposia wordt uit de verzamelde videoportretten een documentaire gemaakt die het project (en de discussie over het thema) op langere termijn levend houdt en ter educatie en informatie kan worden ingezet.

Focusgroep
In de aanloop naar het symposium wordt in elke regio een focusgroep samengesteld bestaande uit regenboogouderen en vertegenwoordigers van lokale- en regionale organisaties die zich hard maken voor LHBTI-belangen in het algemeen en LHBTI-ouderen in het bijzonder. Met deze focusgroep wordt in een aantal brainstormsessies de situatie voor regenboogouderen in de specifieke regio in kaart gebracht, wordt de inhoud en doelgroep voor het symposium vastgesteld en nagedacht over invulling van het natraject. De focusgroep zal bovendien een actieve rol krijgen in de organisatie van het symposium en de uitrol van het natraject.

Voortgang landelijk
Vanwege de COVID-pandemie heeft het project in 2020 en 2021 de nodige vertraging opgelopen, maar toch is het gelukt om op verschillende plekken al te starten. Zo is in 2020 een pilotproject gestart in de regio Leiden, waarin - samen met COC Leiden – is onderzocht wat er nodig is voor het opzetten van het project in deze regio. Vervolgens zijn in 2021 focusgroepen gestart in Groningen, Drenthe, Amersfoort, Twente/Achterhoek en Eindhoven en in 2022 in Zwolle, Deventer en Haaglanden. Het eerste LATER symposium vond plaats in maart 2022 in Emmen (zie hier de terugblik).

Maart 2022,
Stichting JURA / Stichting Human Focus

Contact: info(a)stichtinghumanfocus.nl