Skip to main content

Regio Noord-Holland

Theater De Vest in Alkmaar was op dinsdag 21 november 2023 het decor van het LATER Symposium Regio Noord-Holland. Tijdens de informatieve en interactieve middag vol sprekers, video's en workshops, maakten deelnemers die in de regio met ouderen werken, kennis met de doelgroep 'regenboogouderen'. En tijdens twee rondes workshops kregen zij praktische handvatten aangereikt om LHBTIQ+ ouderen een veilige omgeving te bieden. 

Op deze pagina een terugblik op het symposium met foto's en binnenkort ook een video.

V.b.n.b.: Eveline van de Putte / Manon Linschoten en Tanja Ineke / 'Aal Goud?'

Programma

Het LATER Symposium Regio Noord-Holland richte zich primair op professionals uit Noord-Holland die in de uitoefening van hun beroep met ouderen te maken hebben. Maar ook voor vrijwilligers, studenten en andere personen die met ouderen werken of gaan werken was het symposium interessant.

Het programma bestond uit een plenair deel met sprekers, video's en muziek in de kleine theaterzaal van Theater de Vest en een deel met workshops in kleinere groepen in andere zalen van het theater. In de foyer van het theater was tijdens het symposium de tentoonstelling 'LATER' te zien, met portretten en levensverhalen van regenboogouderen uit heel Nederland. 

Het plenaire gedeelte werd gepresenteerd door dagvoorzitter Han Bosman, bekend als presentator van de talkshow 'Oud Roze' en als 'DJ Han' op verschillende regenboogbijeenkomsten. Onderdelen in het plenaire gedeelte waren onder meer:

Keynote-spreker Eveline van de Putte
Misschien denk je ook wel eens dat er geen LHBTIQ+ ouderen bij jou wonen of komen. Is dat ook echt zo? Of durven regenboogouderen zich nog steeds niet als zodanig kenbaar te maken? Eveline van de Putte neemt je mee in de belevingswereld van deze groep ouderen door middel van verhalen, anekdotes en casuïstiek waaruit blijkt dat de ervaringen van toen nog altijd bijdragen aan het zwijgen van nu.

Eveline van de Putte is auteur van tien boeken waaronder 'Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen' en 'Nieuwe Namen, levensverhalen van transgenderouderen'. Al bijna 10 jaar reist Van de Putte door Nederland en België met de Tour d’Amour, een dialoog bijeenkomst om seksuele diversiteit en genderidentiteit binnen zorg en welzijn bespreekbaar te maken.

Roze 50+
Stichting Roze50+ is het samenwerkingsverband waarin seniorenorganisatie ANBO en LHBTI belangenvereniging COC Nederland hun krachten bundelen voor het welzijn en welbevinden van LHBTI senioren. Tijdens het LATER Symposium vertelt projectleider Manon Linschoten meer over deze stichting en maakt ze de aanwezigen wegwijs in de LHBTIQ+ lettersoep. Tanja Ineke is voorzitter van stichting Roze 50+ én voorzitter raad van bestuur Woonzorggroep Samen, zij geeft aan het einde van het symposium - aan de hand van de 'Roze 50+ Toolkit' - tips om na het symposium zelf met het thema regenboogouderen aan de slag te gaan.

Videoportretten
Documentairemaker Sebastiaan Kes is - met zijn Stichting Human Focus - initiatiefnemer van het project LATER. Speciaal voor het symposium maakt hij videoportretten van regenboogouderen uit de regio, die een inkijkje geven in de belevingswereld van deze ouderen. De portretten vormen op den duur, samen met de portretten uit andere regio's, de basis voor de nieuwe documentaire 'LATER'. 

Muzikale noot: 'Aal Goud?'
“Aal goud?... elk en ain zichzulf?!” oftewel “Alles goed?... iedereen zichzelf?!” is een programma met levensliederen en verhalen van en over LHBTIQ+ ouderen van Roze 50+ ambassadeur Marjet Bos en zanger Klaas Spekken m.m.v. gitarist Joost van der Beek. Zij treden onder meer op in zorg- en welzijnsinstellingen om op een toegankelijke manier aandacht te vragen voor de situatie van deze regenboogouderen.

Terugblik in beeld

Op 21 november maakten fotograaf Shali Blok en videograaf Oscar Schutz beiden een sfeerreportage van het LATER Symposium Noord-Holland. Hieronder de foto's. De video volgt binnenkort.

WORKSHOPS

Tijdens het symposium kregen deelnemers de gelegenheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te zoomen bij de workshoprondes, met keuze uit het volgende workshopaanbod:

1. LHBTI-sensitieve Zorg
2. Transgender Ouderen
3. Intimiteit, Seksualiteit en Regenboogouderen
4. Roze Buddyzorg & Het Roze Stadsdorp
5. Ontmoeten en verbinden

1. LHBTI-sensitieve zorg

Ouderen die homoseksuele, lesbische of biseksuele gevoelens hebben, zijn veelal onzichtbaar. Vroeger was het ‘gewoon’ dit soort gevoelens verborgen te houden. Schaamte komt nog veel voor onder ouderen. En ook transgender en intersekse ouderen hebben het veelal moeilijk om uit te komen voor wie ze echt zijn. Soms gaan ouderen, als ze zijn aangewezen op zorg, opnieuw de kast in, deels vanuit schaamte, deels vanwege een vijandige sociale omgeving, bijvoorbeeld omdat lhbti+ bewoners niet worden geaccepteerd door medebewoners.

LHBTI-ouderen willen – net als anderen – zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. Hoe kun je als professional of als vrijwilliger in de zorg deze ouderen zo goed mogelijk ondersteunen? Hoe voorkom je dat ouderen weer terug in de kast gaan? In deze workshop krijg je praktische handvatten om deze ondersteuning handen en voeten te geven.

Deze workshop wordt gegeven door Trudy Blom, opleider bij de Samen Academie en Anouk Slik, geestelijk verzorger van WZG Samen.

2. Transgender ouderen

Corine ging op haar 35e in transitie en is inmiddels al meer dan 30 jaar ervaringsdeskundige. Ze heeft een lange staat van dienst op het gebied van belangenbehartiging en is een rolmodel voor vele transvrouwen. Ook de verhalen van vele anderen hebben haar tot een deskundige op het gebied van genderdiversiteit gemaakt.

Wat betekent het tegenwoordig om ‘transoudere’ te zijn? Dat thema staat centraal in haar workshop; een open dialoog over wetgeving, regelgeving, bejegening en wat dat betekent voor jou, in je werk met ouderen.

Corine van Dun is voorzitter van Transvisie, een vereniging die de belangen behartigt van transgender personen en hun directe omgeving.

Foto: Angeliek de Jonge

3. Let's talk about... seksualiteit, intimiteit en regenboogouderen

In deze workshop gaan we interactieve wijze in op de specifieke situatie van (regenboog-) ouderen in de ouderenzorg en het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit. Het delen van praktijkervaringen, adviezen en informatiebronnen komen daarbij aan de orde.

Herman Boers is trainer en expert op het gebied van seksuele en genderdiversiteit in zorg en welzijn. Herman was o.a. betrokken bij het SIVIL-project over intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg van Rutgers en Vilans, en werkte jarenlang nauw samen met Roze 50+. Hij is op dit moment ook Regenboogambassadeur Zorg en ouderen in Harderwijk.

4. Roze Buddyzorg & Het Roze Stadsdorp

Nabuurschap, elkaar steunen, voldoende sociale contacten onderhouden en zelf de regie in handen hebben zijn belangrijke begrippen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Naast dat het duidelijk is dat de zorg en dienstverlening in Nederland aanzienlijk minder riant gaan worden en we zolang mogelijk thuis zullen blijven wonen.

Zowel het Roze Stadsdorp Amsterdam (netwerk voor LHBTIQ 50 plussers) als Roze Buddyzorg Amsterdam (Sociale Ondersteuning voor de LHBTIQ gemeenschap) leveren een bijdrage aan bovenstaande. Hoe doen ze dat, wat is daarvoor nodig en kan deze organisatievorm ook elders succesvol zijn?

Josee Rothuizen en David Noordhoff zijn actief lid van het Roze Stadsdorp Amsterdam en daarnaast is Josee bestuurslid van Roze Buddyzorg. In de workshop gaan zij na een korte uitleg van de twee organisaties - met de zaal in gesprek over de kenmerken, de (on)mogelijkheden, en hoe en wat er nodig is om soortgelijke organisaties op te zetten en draaiende te houden.

5. Ontmoeten en verbinden

Café Roze 50+, 50+ Roze Salon, Regenboog Lokaal, onder diverse namen vinden door het hele land regelmatige bijeenkomsten plaats voor regenboogouderen. Intern in woonzorginstellingen, in lunchrooms, café’s, wijk- en buurtcentra of bij de plaatselijke COC-vereniging. Initiatieven door en voor ouderen om elkaar regelmatig te ontmoeten in vele vormen en smaken.

Wat maakt zo’n ontmoeting succesvol? Waarmee kleed je die bijeenkomsten op een aansprekende manier aan? Hoe bereik je je achterban? Wat is er nodig om zo’n soos op te zetten en actief te houden? Wat voor ondersteuning is daarbij gewenst? Tips, ervaringen, do’s en don’ts passeren de revue in deze interactieve bijeenkomst voor iedereen die zich wil inzetten voor verbinding met Roze ouderen cq Regenboogouderen en hen een warm hart toedraagt.

Margreet van Hensbergen en Marlies Groeneveld beide Ambassadeur Roze 50+ Midden Nederland gaan graag met u in gesprek hierover. Belangrijke thema’s kunnen zijn: ontmoeten en zorgen voor jezelf en de ander, aanschuiftafels, borrels, themabijeenkomsten, film, museumbezoek, sporten, dansen, bridgen etc. Er zijn mooie succesvolle voorbeelden.